O Nas

Polska Federacja Ośrodków Transplantacji Szpiku (PFOTS) powstała z inicjatywy środowiska zajmującego się przeszczepianiem komórek krwiotwórczych.
Idea powołania tego Stowarzyszenia została po raz pierwszy przedstawiona 15 października 2011 roku podczas II Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Transplantacja komórek krwiotwórczych w leczeniu ostrych białaczek szpikowych i zespołów mielodysplastycznych” w Poznaniu. Tego dnia został powołany Komitet Założycielski. W dniu 23 lutego 2012 roku Polska Federacja Ośrodków Transplantacji Szpiku została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego.
Główne cele Federacji to:
  1. inicjowanie i wspieranie działań na rzecz regulacji organizacyjnych i prawnych związanych z przeszczepianiem komórek krwiotwórczych,
  2. inicjowanie i prowadzenie prac na rzecz rozwoju nauki w dziedzinie transplantacji komórek krwiotwórczych,
  3. propagowanie idei dawstwa komórek krwiotwórczych.
Członkami PFOTS są przedstawiciele ośrodków transplantacji szpiku w Polsce, działające na terenie Polski banki szpiku oraz instytucje badawcze zajmujące się dawstwem, przetwarzaniem i przeszczepianiem komórek hematopoetycznych.