AktualnościProgram Walnego Zebrania Członków Polskiej Federacji Ośrodków Transplantacji Szpiku w dniu 14.10.2016

 

 1. Powitanie Członków i otwarcie Walnego Zebrania przez Prezesa PFOTS
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania
 3. Powołanie Komisji Skrutacyjnej
  1. Zgłoszenie kandydatur do komisji
  2. Glosowanie jawne nad kandydaturami
 4. Sprawozdanie z działalności statutowej stowarzyszenia- przedstawiają Prezes i Sekretarz PFOTS
 5. Sprawozdanie finansowe – przedstawia Skarbnik PFOTS
 6. Przedstawienie Członkom opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej sprawozdania z działalności statutowej i sprawozdania finansowego
 7. Wolne głosy
 8. Głosowanie nad przyjęciem absolutorium dla zarządu o- głosują wszyscy Członkowie
 9. Zgłoszenie kandydatów na Prezesa PFOTS
  1. Wybór Prezesa- głosowanie tajne

10. Zgłoszenie kandydatów do Zarządu Głównego

11. Zgłoszenie kandydatów do Komisji Rewizyjnej

12. Wybory w głosowaniu tajnym

 1. Wybór Członków Zarządu
 2. Wybór Komisji Rewizyjnej

13. Ogłoszenie wyników Wyborów

14. Wolne wnioski

15. Zamknięcie Walnego Zebrania przez Prezesa

-
Drogie Koleżanki i Koledzy, Szanowni Państwo!

W imieniu Komitetu Organizacyjnego oraz własnym mam ogromny zaszczyt i wielką przyjemność powitać Państwa na Jubileuszowym XXV Zjeździe Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów i podziękować za tak liczne przybycie na to ważne wydarzenie naukowe.

Szanowni Państwo, Wasz tak liczny udział w Zjeździe gwarantuje, że w ciągu najbliższych trzech dni staniemy się świadkami prezentacji wybitnych osiągnięć naukowych oraz będziemy mieli niezwykłą okazję do twórczej wymiany poglądów. Mamy nadzieję, że wydarzenia te będą owocować dalszym rozwojem polskiej nauki. W czasie Zjazdu będą Państwo mieli okazję wysłuchać wielu interesujących wykładów, które wygłoszą wybitni polscy oraz zagraniczni eksperci podczas zaplanowanych ponad dwudziestu sesji tematycznych. Sesje te dotyczyć będą najważniejszych zagadnień z dziedziny hematologii, transfuzjologii i transplantacji komórek krwiotwórczych. Przewidzieliśmy również prezentacje doniesień naukowych z krajowych ośrodków hematologicznych i transfuzjologicznych w formie wystąpień ustnych oraz w nowatorskiej formie multimedialnej sesji plakatowej.

Gościmy Państwa na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Mamy nadzieję, że obiekt ten jako największe centrum kongresowo-targowe w Polsce również sprosta Państwa oczekiwaniom. Stosownie do rangi Zjazdu i miejsca zaplanowaliśmy też niezwykłe wydarzenia kulturalne. Wierzę, że staną się one dodatkową atrakcją naszego święta, a Poznań jako miasto łączące tradycję z nowoczesnością, stanie się niezapomnianym miejscem naszego spotkania.

Prof. dr hab. med. Mieczysław Komarnicki