Działalność organizacyjna

Sprawozdanie z działalności Polskiej Federacji Ośrodków Transplantacji Szpiku

PFOTS sprawozdanie 17SEP2013

2013

Blisko 1.500 naukowców spotka się w Poznaniu podczas Jubileuszowego XXV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów. Zjazd odbędzie się w dniach 25-28 września 2013 r. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. W czasie trzech dni zjazdowych odbędzie się 41 sesji programowych skupionych wokół 24 tematów przewodnich. Zostaną tam zaprezentowane najnowsze możliwości i osiągnięcia w dziedzinie hematologii i transfuzjologii. Organizatorzy zaplanowali wystąpienia 125 wykładowców z kraju i zagranicy oraz ponad 200 prezentacji plakatowych.

PFOTS objął Patronat nad Sesjami Transplantacja komórek krwiotwórczych, które odbędą się w ramach tego Wydarzenia. Oto program tych sesji:

13.30 – 15.00 Transplantacje komórek krwiotwórczych 1
Sesja pod patronatem Polskiej Federacji Ośrodków Transplantacji Szpiku

Przewodniczący: M. Komarnicki (Poznań)
Współprzewodniczący: I. Frydecka (Wrocław)

1. Intensywność, toksyczność i skuteczność kondycjonowania przed przeszczepieniem allogenicznych komórek krwiotwórczych współczesne trendy w transplantologii
J. Hołowiecki (Gliwice)

2. Transplantacje komórek krwiotwórczych u chorych w wieku podeszłym współczesne trendy w transplantologii
K. Kuliczkowski (Wrocław)

3. Zakażenia wirusowe po transplantacji komórek krwiotwórczych
L. Gil (Poznań)

Prezentacje ustne:

1. Ocena wczesnej tolerancji selektywnego napromieniania szpiku całego ciała (TMI) w przygotowaniu do autologicznej transplantacji komórek krwiotwórczych u chorych na szpiczaka plazmocytowego. Analiza pośrednia wyników prospektywnego badania TMI MM1
S. Giebel (Gliwice)
S. Giebel, T. Krużel, M. Saduś-Wojciechowska, J. Najda, T. Czerw, W. Mendrek, S. Blamek, G. Głowacki, B. Jochymek, Ł. Matulewicz, M. Radwan, W. Leszczyński, Ł. Dolla, A. D’Amico, K. Ślosarek, J. Hołowiecki, L. Miszczyk

2. Wyniki odległe autologicznej transplantacji komórek krwiotwórczych (AHSCT) u chorych na ostrą białaczkę szpikową (OBSz): analiza dotycząca 3567 pacjentów z ramienia ALWP EBMT
T. Czerw (Gliwice)
T. Czerw, M. Labopin, N.C. Gorin, S. Giebel, D. Blaise, G. Meloni, A. Pigneux, A. Bosi, H. Veelken, F. Ferrara, N. Schaap, M. Baccarani, M. Mohty

15.30 – 16.30 Transplantacje komórek krwiotwórczych 2
Sesja pod patronatem Polskiej Federacji Ośrodków Transplantacji Szpiku

Przewodniczący: M. Komarnicki (Poznań)
Współprzewodniczący: P. Rzepecki (Warszawa)

1. Wskazania do allogenicznej transplantacji komórek krwiotwórczych w kontekście biologicznych markerów rozrostowych i nierozrostowych chorób układu krwiotwórczego u dzieci
J. Wachowiak (Poznań)

2. Przydatność kliniczna biomarkerów GvHD i innych nieinfekcyjnych powikłań po transplantacji komórek krwiotwórczych- aktualny stan badań i nadzieje na przyszłość
A. Czyż (Poznań)

Prezentacje ustne:

1. Przeszczepienie autologicznych komórek krwiotwórczych w leczeniu chorób nowotworowych i nienowotworowych
S. Kyrcz-Krzemień (Katowice)
S. Kyrcz-Krzemień, M. Krawczyk-Kuliś, A. Kopińska, I. Grygoruk-Wiśniowska, G. Helbig, R. Liwoch, K. Wieczorek

09.00 – 10.30 Transplantacje komórek krwiotwórczych 3
Sesja pod patronatem Polskiej Federacji Ośrodków Transplantacji Szpiku

Przewodniczący: M. Komarnicki (Poznań)

Współprzewodniczący: B. Piątkowska-Jakubas (Kraków)

1. Donor-recipient matching for HSCT: biological understanding of the process facilitates the final decision
A. Lange (Wrocław)

2. HLA genotyping and its impact on survival following alternative donor HSCT
A. Madrigal (Wielka Brytania)

3. Strategies pre- and post transplant to separate GvHD and GvL after SCT in patients with hematological malignancies
Ch. Schmid (Niemcy)

Prezentacje ustne:

1. Immunologiczne oddziaływanie niezgodności szerokich haplotypów
HLA w transplantacjach krwiotwórczych komórek macierzystych (HSCT),
wstępne wyniki
J. Nowak (Warszawa)
A. Długokęcka, E. Graczyk-Pol, M. Rogatko-Koroś, A. Marosz-Rudnicka, R. Mika-Witkowska, A. Czyż, L. Gil, A. Łojko, M. Komarnicki, M. Polak, K. Kościńska, S. Mizia, A. Lange, M. Markiewicz, A. Koclęga, S. Kyrcz-Krzemień, M. Barańska, J. Wachowiak, M. Mielcarek, K. Kałwak, A. Tomaszewska, B. Nasiłowska-Adamska, A. Szczepiński, B. Mariańska, K. Hałaburda, A. Gronkowska, W.W. Jędrzejczak, J. Styczyński, K. Bogunia-Kubik, B. Wysoczańska, M. Bieniaszewska, A. Kucharska, A. Hellmann, J. Dybko, K. Kuliczkowski, K. Drabko, J. Kowalczyk, T. Czerw, S. Giebel, J. Hołowiecki, J. Goździk, U. Szlendak, J. Dziopa, A. Malinowska, A. Gawron, K. Warzocha, J. Nowak

2. Związek polimorfizmów genu CTLA-4 dawcy komórek hematopoetycznych z ryzykiem wystąpienia choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi u biorców allogenicznego przeszczepienia komórek hematopoetycznych
I. Frydecka (Wrocław)
I. Frydecka, L. Karabon, M. Markiewicz, A. Tomkiewicz, A. Jedynak, E. Pawlak, K. Jagoda, A. Szteblich, S. Kyrcz-Krzemień

2012

PFOTS objął Patronatem Honorowym

III Międzynarodową Konferencję Naukowo Szkoleniową

Transplantacja komórek krwiotwórczych w leczeniu ostrych białaczek limfoblastycznych

Hematopoietic stem cell transplantation in the treatment of acute lymphoblastic leukemia
Poznań, 12-13 Października 2012 / October 12-13, 2012 Poznan, Poland