Władze


Prezes
Anna Czyż

Wice Prezes
Krzysztof Kałwak

Sekretarz
Beata Piątkowska-Jakubas

Skarbnik
Agnieszka Szmigielska-Kapłon

Członkowie Zarządu
Tomasz Czerw
Dominik Dytfeld
Lidia Gil
Kazimierz Hałaburda
Jacek Wachowiak

Komisja Rewizyjna
Mirosław Markiewicz
Agnieszka Piekarska
Marek Ussowicz
Tomasz Wróbel